www.brukarstwo-stec.pl
SPRZEDAŻ KOSTKI BRUKOWEJ I OGRODZEŃ
34-325 Łodygowice
ul. Żywiecka
tel. 605 060 888
. . . . . . . . . . . .

Brukarstwo

Bruk - nawierzchnia ulicy, placu lub chodnika utwardzona za pomocą układania na niej warstwy przylegających do siebie ściśle kamieni, kostek kamiennych, kostek cementowych. Nawierzchnię układa się na odpowiednio przygotowanej podbudowie z tłucznia i piasku, które służą wyrównaniu podłoża i drenażowi wody opadowej. Bruk jest trwały, łatwy do demontażu i naprawy. Początkowo termin bruk dotyczył głównie nawierzchni z kamienia polnego, lub nieregularnych ciosów kamiennych, z czasem zaczął być używany także dla nawierzcni z kostek kamiennych lub betonowych.

Kostka brukowa, służąca do układania nawierzchni posiada różny kształt i wielkość. W zależności od rodzaju surowca rozróżnia się:

 • kostkę kamienną otrzymywaną przez obrobienie naturalnego kamienia (np. kostka granitowa, bazaltowa),
 • kostkę betonową otrzymywaną jako wyrób z mieszanki betonowej,
 • kamień polny, niegdyś stosowany zamiast kostki (tzw. kocie łby).

Z betonu tradycyjnie przez wiele lat produkowano i nadal się wytwarza drobne elementy do wykonywania nawierzchni dróg i ulic:

 • płyty betonowe sześciokątne o grubości 12, 15 cm (tzw. trylinka)
 • płyty ażurowe gr. 7 lub 10 cm (po ułożeniu, wolne przestrzenie wypełnia się materiałami o dużej przepuszczalności np. żwir, piasek albo ziemią ogrodniczą i obsiewa się trawą)
 • płytki chodnikowe gr. 5 cm

Obecnie brukowe kostki betonowe produkowane są metodą wibroprasowania, czyli zagęszczenia betonu przez jednoczesne wibrowanie i prasowanie (nacisk). Do produkcji używa się mieszanek betonowych o małej zawartości wody, czasem z dodatkiem kruszyw w postaci kolorowych grysów lub pigmentów barwiących kostkę w całym przekroju lub (jako dwuwarstwowe) w wierzchniej warstwie. Materiał cechuje duża wytrzymałość i trwałość (materiał po zagęszczeniu cechuje mała nasiąkliwość, z którą wiąże się znaczna mrozoodporność). W zależności od przeznaczenia kostkę produkuje się w różnych, standardowych grubościach:

 • 4 cm (nieobciążone chodniki)
 • 6 cm (małe obciążenie ruchem)
 • 8 cm (większy ruch - np. ulice, parking)
 • 10 cm (ruch pojazdów ciężarowych i autobusów oraz wszelkich maszyn generujących duże obciążenia)

Układana może być (także ze względu na obciążenie i warunki gruntowe podłoża)::

 • tylko na piasku
 • na podbudowie np. tłuczniowej i warstwie wyrównawczej z piasku,
 • na podbudowie betonowej i warstwie wyrównawczej z piasku,
 • w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach bezpośrednio na betonie.

Przez zastosowanie różnych kształtów i kolorów można projektować indywidualne i ciekawe rozwiązania nawierzchni pozwalające także na uzyskanie np. na parkingach wydzielenia dróg dojazdowych i miejsc postojowych dla pojazdów bez konieczności malowania pasów rozdzielających.

źródło: www.pl.wikipedia.org

Strona Główna | Nasze realizacje | Brukarstwo | Roboty ziemne | Sprzedaż kostki brukowej i ogrodzeń | Zapytanie | Kontakt | Linki | Mapa strony
Valid XHTML | Valid CSS | Designed by Damian Suchonek - interstrony.net

brukarstwo :: układaniem kostki brukowej :: układanie galanterii betonowej :: ogrodzenia :: roboty ziemne minikoparką :: projektowanie :: doradztwo :: montaż krawężników i obrzeży :: odwodnienia budynków :: melioracje :: korytowanie z wywozem naddatku ziemi :: Żywiec :: Bielsko-Biała :: Łodygowice:: Śląsk